CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. MỤC ĐÍCH

Chính sách Bảo mật Thông tin này nhằm bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng, đối tác và nhân viên đối với Doanh nghiệp kinh doanh Sen Đá. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và đảm bảo an toàn cho dữ liệu quan trọng

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách Bảo mật Thông tin này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan được thu thập, sử dụng và lưu trữ bởi Doanh nghiệp kinh doanh Sen Đá.

3. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và phù hợp với mục đích của việc kinh doanh Sen Đá.
 • Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, và liên lạc với khách hàng khi cần thiết.

4. BẢO VỆ THÔNG TIN

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác và nhân viên khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ không đúng.
 • Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

5. CHIA SẺ THÔNG TIN

 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.
 • Trong trường hợp chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo mật và tuân thủ quy định pháp luật.

6. LƯU TRỮ THÔNG TIN

 • Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích sử dụng và tuân thủ quy định pháp luật.
 • Sau khi thông tin không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin một cách an toàn

7. ĐIỀU CHỈNH VÀ CẬP NHẬT

 • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thông tin cá nhân chính xác và cập nhật theo yêu cầu của khách hàng.

Chính sách Bảo mật Thông tin này được thiết lập để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác và nhân viên. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.